Reguli pentru transportul și depozitarea medicamentelor

Transporturile de medicamente sunt realizate de operatori specializați pe această nișă operațională, ce activează în baza Directivei Europene 92/25/CEE din 31 martie 1992 și a ghidurilor de bune practici pentru distribuția și transportul de medicamente, reglementate de forurile acreditate. 

Așadar, pe baza acestor seturi de legi esențiale, dar și a prevederilor contractuale semnate de comun acord cu entitățile beneficiare, operatorii unor astfel de transporturi pot asigura condițiile optime pentru expedierea și depozitarea medicamentelor, atât pe plan local, cât și în afara granițelor țării. 

Cum se realizează transportul de medicamente?

Dacă o companie plănuiește o astfel de expediție, aceasta poate avea loc doar în cazul în care se obține documentația specifică, așa cum se stipulează în legislația actuală.

De aceea, pentru respectarea cadrului legal și asigurarea celor mai bune soluții pentru finalizarea unui astfel de proiect, recomandăm încheierea unui parteneriat cu o companie ce organizează transporturi rutiere de marfuri aparținând acestei sfere. 

Un partener loial pe această speță poate garanta sprijin în toate etapele unui astfel de proiect, de la asistența privind alcătuirea documentației și până la securizarea medicamentelor transportate, împotriva deteriorării, contaminării sau sustragerii. 

Ce funcții asigura autovehiculul pentru transportul medicamentelor?

Poate cel mai important aspect de luat în calcul, atunci când se aduce în discuție găsirea partenerului logistic ideal pentru finalizarea unui astfel de transport, are legătură cu autovehiculele specifice pentru expediții cu astfel de produse

Un autovehicul special conceput pentru transportul de medicamente este prevăzut cu sisteme performante pentru menținerea și monitorizarea umidității / temperaturii acestor produse, conform recomandărilor producătorului. 

Mai mult decât atât, această soluție pentru transporturi rutiere de mărfuri medicamentoase este prevăzută cu spații pentru depozitare ce permit stocarea în siguranță a acestora, în locuri special concepute, pe întreaga durată a cursei. 

Cele mai citite articole

Prin asumarea condițiilor optime pentru expedierea medicamentelor, operatorul logistic asigură un cadru descris de minimizarea riscurilor, în fața cărora ar putea fi expusă această încărcătură specifică.

De aceea, se recomandă ca o companie beneficiară să ceară dovada transportatorului, privind calibrarea echipamentelor utilizate pentru monitorizarea temperaturii din spațiile pentru depozitare, precum și implementarea unor sisteme de monitorizare GPS, active pe întreaga durată a cursei. 

Cum se realizează depozitarea medicamentelor? 

În cazul depozitării medicamentelor, soluțiile utilizate pentru această sarcină trebuie să asigură un nivel optim de siguranță, împotriva acțiunilor factorilor externi. 

Se pot utiliza recipiente specifice sau ambalaje temporare, selectate pentru astfel de proiecte în funcție de următoarele criterii, stabilite de comun acord în etapa de planificare a unui astfel de transport: 

  • Spațiul optim pentru depozitarea în siguranță a medicamentelor; 
  • Temperaturile exterioare anticipate pentru depozitarea acestora; 
  • Timpii estimați de operatorul logistic pentru încărcare-descărcare; 
  • Alte cerințe speciale privind depozitarea medicamentelor. 

De asemenea, pentru depozitarea în siguranță a medicamentelor, recipientelor și ambalajelor utilizate cu scopul securizării acestora trebuie să conțină informații vizibile privind: 

  • Condițiile optime de manipulare și depozitare; 
  • Măsurile de precauție pentru personalul care manipulează marfa; 
  • Alte informații esențiale, privind conținutul recipientelor manipulate și proveniența conținutului. 

Transportul și depozitarea medicamentelor: Concluzii

Colaborarea cu un operator specializat pe astfel de transporturi asigură o serie bine definită de beneficii, atât din zona legislativă, cât și din zona securizării mărfurilor transportate / depozitate. 

În lipsa unui suport specializat pe astfel de proiecte, costurile de expediție pot crește semnificativ, pe baza declanșării unor riscuri ce pot apărea pe întreaga durata a traseului. 

Așadar, pentru a beneficia de cele mai bune premise, chiar din faza incipientă a unui proiect de transportare medicamente pe cale rutieră, te invităm să accesezi link-ul de mai sus și să descoperi oferta actualizată a companiei Romsped Cargo!

Cele mai citite articole